เปิดรับสมัคร
เพื่อนร่วมเส้นทางตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ในระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา

หากท่านสนใจเป็นครูเพื่อพัฒนาเด็กๆ และพัฒนาชีวิตด้านในของท่านเอง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์และสุขภาวะอารมณ์ที่ดี

ส่งประวัติ เล่าเรื่องของท่านได้ที่
siratthaya.info@gmail.com
call: 0644659624


Siratthaya Learning Center applies Waldorf Education Concept, dedicated by Dr. Rudolf Steiner, to accord with Thailand’s social context and culture. Siratthaya Learning Center is under the support of Siratthaya Foundation, the non-profit organization.

With the following purposes:

 1. To develop child to grow with full potential and wellness.
 2. To encourage virtue and morality.
 3. To improve child to have effort, determination in action, attention in life’s nature, and empathy in circumstance.
 4. To incubate and nourish child to realize life’s aesthetics and creativity.
 5. To develop child’s agility in using hands, arms, and legs.
 6. To support and conduct learning management in accordance with Waldorf Education.
 7. To improve child and those people who related to Waldorf Education.

Vision

Siratthaya Learning Center conducts holistic education, in physical, sensational, social, and intellectual aspects, with respect to inner needs of child regarding to child development based on age-appropriate.

Obligation

 1. Siratthaya Learning Center conducts holistic education with regard to inner potential of each child and educates with love and understanding in child development.
 2. Child’s learning management emphasizes on physical, sensational, social, and intellectual development through learning inside and outside the classroom.
 3. Teachers will be improved consecutively to have knowledge in learning management and child development.
 4. Mutually support participation in educational management and activities between Siratthaya Learning Center and parents.

Learning Management

Siratthaya Learning Center is a non-formal education by developing learner’s potentials to experience in well-round learning activities. Furthermore, the learning center also helps facilitate the learner to meet his/her in-depth fulfillment amidst social entity, environment, media, or other learning sources.

Programs
Siratthaya Learning Center provides the programs in kindergarten level and primary school level (Grade 1 – 6).

‘Siratthaya’ is a learning center that provides learning in accordance with the Waldorf Education Guidelines to transform children into creative human beings that are perfect in terms of body, soul and spirit.

Our children are now in the fifth grade.

We aim to expand education management to secondary education. However, there is not enough place to accommodate more students. It is, therefore, necessary to raise funds, purchase land plots and build additional classrooms

Power from our small community is not enough. Therefore, we ask for support to provide children with an opportunity to receive alternative education so that they will grow up to become adults who understand the value of life and society.

You can donate money to the ‘Build with Heart, Give with Love Project’ by transferring money to
Account Number: 023-8-10618-1
Account name: Siratthaya Foundation
Bangkok Bank
Contact number: 062-081-9935

Thank you for your generosity for the children.